Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

О Б Я В А

Основно училище „Васил Левски”

с.Звъничево обявява 9(девет)

свободни места за прием на първокласници за учебната 2017/2018г.

Попълването на свободните места ще се извърши

от: 27.06.2017г. до 15.09.2017 г. включително.

О Б Я В А

Основно училище „Васил Левски”

с.Звъничево обявява 11(единадесет)

свободни места за прием на първокласници за учебната 2017/2018г.

Попълването на свободните места ще се извърши

от: 19.06.2017г. до 15. 09.2017 г. включително.

О Б Я В А

Основно училище „Васил Левски”

с.Звъничево обявява 11(единадесет)

свободни места за прием на първокласници за учебната 2017/2018г.

Попълването на свободните места ще се извърши

от: 14.06.2017г. до 16. 06.2017 г. и ще се обявят останалите свободни места след посочения прием.

О Б Я В А

Основно училище „Васил Левски”

с.Звъничево обявява 11(единадест)

свободни места за прием на първокласници за учебната 2017/2018г.

Попълването на свободните места ще се извърши от:

09.06.2017г. до 13.06.2017г.

На 14.06.2017г. ще се обявят останалите свободни места.

Списък на учениците класирани за I клас

на първи етап за учебната 2017/2018г.

 1. Миглена Наскова Христева
 2. Графиня Гергинова Йоргова
 3. Спас Гергинов Йоргов
 4. Антон Владков Николов
 5. Стоянка Димитрова Илиева
 6. Анелия Георгиева Илиева
 7. Анелия Георгиева Димитрова
 8. Христина Гергинова Николова
 9. Габриела Запринова Павлова
 10. Габриела Александрова Стоянова
 11. Анелия Илянова Илиева
 12. Ахмед Яшар Ахмед
 13. Яшар Расим Яшар

 

За да видите заповедта щтракнете тук

 

 

Прием  в първи клас за учебната 2017/2018 г.

Процедура за прием на ученици в първи клас

за 2017/2018 учебна година

I.                Общи положения

За учебната 2017/2018г. ще се приеме една паралелка от 22 ученици.

II.             Критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/2018г.:

Класирането ще се прилага съгласно критерии утвърдени със Заповед №2788/21.11.2016г. от Тодор Попов кмет на Община Пазарджик и допълнени критерии утвърдени с Решение №2/19.12.2016г. на Педагогическия съвет на ОУ ”Васил Левски” с. Звъничево.

1.   График  на дейностите за прием на ученици в първи клас в ОУ ”Васил Левски”, с. Звъничево за учебната 2017/2018г.:

Срок Дейност
31.05.2017г. 1.1 Прием на заявления за записване на първокласници с приложените необходими документи
02.06.2017г. 1.2 Класиране и записване на децата в първи клас и обявяване на списъците
02.06.2017г.

а) Обявяване на списъците с класираните ученици.

от 05.06.2017г.  до 07.06.2017г. б) Записване на класираните ученици само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в ДГ или в училище.
до 05.06.2017г. в) Не следва да се приемат удостоверения за завършена подготвителна група.
на 08.06.2017г. г) Свободни места след първо класиране необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка обявен от училището,но не повече от 24 ученика.В случай на класиране на близнак другият може да бъде приет над посочения за максимален брой ученици.
от 09.06.2017г. до 13.06.2017г. д) Попълване на свободните места
от 14.06.2017г. до 15.06.2017г. е) Обявяване на останалите свободни места

2. Необходими документи за записване

2.1. Заявление от родителя за постъпване на детето в първи клас

2.2. Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или в училище/оригинал

2.3. Декларация,попълнена от родител(настойник) в случай, че детето не е посещавало подготвителна група

2.4. Копие от акта за раждане на детето

2.5. Заявление за посещение на ПИГ

2.6. Заявление за избор на спортни дейности при записване

2.7. Здравно-профилактична карта(по образец)

2.8. Анкета за избор на избираема подготовка

2.9. Заявление за избор на избираема подготовка.

3. Критерии за записване в първи клас

3.1. Деца с адресна регистрация с. Звъничево,общ. Пазарджик

3.2. Наличие на брат(сестра) от семейството, обучаващо се в училището.

3.3. Записване на деца на учители, служители, работещи в училището.

3.4. Приемане на желаещи деца с друга адресна регистрация по месторабота на родителите.

3.5. Изявено желание на родителите за обучение.

3.6. Деца със СОП